Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
9324 5c68 500
xmissingx
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
xmissingx
3684 3266
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
xmissingx
4254 c3d8
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
xmissingx
6171 61b5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
xmissingx
5473 0eaa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
xmissingx
4515 5d43 500
Reposted fromTittyBoi TittyBoi viapiehus piehus
8989 6550 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapiehus piehus
xmissingx

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viapiehus piehus
xmissingx
xmissingx
Chcę tylko wejść w ciebie jak dobry film do kin
Nie interesuje harlekin mnie
— Gedz
xmissingx
4588 0c33
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
xmissingx
7102 4a5e 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viacytaty cytaty
5801 df48 500
xmissingx
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl