Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1807 195f 500

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromKiro Kiro viabrzask brzask
xmissingx
Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci - podnieść się.
— Aldous Huxley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

xmissingx
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
xmissingx
7534 2e6f
xmissingx
8475 1fe7
Follow your dreams
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
xmissingx
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viahimerra himerra
xmissingx
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viahimerra himerra
xmissingx
xmissingx
xmissingx
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viastoryofmylife storyofmylife
xmissingx
xmissingx
xmissingx
7534 2e6f
xmissingx
3677 c232 500
xmissingx
2829 0711
Reposted frommslexi mslexi viastoryofmylife storyofmylife
xmissingx
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
xmissingx
W pewnym momencie trzeba odpuścić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl