Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
xmissingx
xmissingx
8274 7c73 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapattyyy pattyyy
xmissingx
1578 d143 500
Reposted fromfungi fungi viapattyyy pattyyy
xmissingx
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viapattyyy pattyyy
xmissingx
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapattyyy pattyyy
xmissingx
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapattyyy pattyyy
8705 75c5 500

skinny-legs-and-waist:

follow for daily thinspo💗

Reposted fromSkydelan Skydelan viapattyyy pattyyy
xmissingx
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapattyyy pattyyy
xmissingx
xmissingx
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
xmissingx
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
xmissingx
9148 8dab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi
 Bądź cierpliwy i poszukaj szczęścia w dążeniu do celu. Osiągniesz go lub nie – żyj tak, by nie miało to dla Ciebie większego znaczenia, bylebyś tylko nigdy nie przestał realizować marzeń.
Niech inni prowadzą nieciekawe życie, ale nie ty. Niech inni spierają się o błahe rzeczy, ale nie ty. Niech inni płaczą na poczuciem krzywdy, ale nie ty. Niech inni pozostawiają swą przyszłość w rękach kogoś innego, ale nie ty. — Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą. 
http://skydelan.soup.io
xmissingx
0178 f635
Reposted from777727772 777727772 viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
xmissingx
The perfect Valentine’s Day.
xmissingx
9862 81c5
Reposted fromdivi divi viastoryofmylife storyofmylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl