Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viabrzask brzask
xmissingx
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viabrzask brzask
xmissingx
5240 4fe2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
xmissingx
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viabrzask brzask
xmissingx
2739 5622
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
xmissingx
Nie chciałaś dać mu szans
Bo ciągle dusił cie strach
I tak nierealny ten romans
Znowu znikałaś w siną dal
Gdy go nie chciałaś znać
On wracał jak bumerang.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viabrzask brzask
xmissingx
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viabrzask brzask
7031 9439
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
xmissingx
Nie przypuszczałam, że można tak bardzo za kimś tęsknić...
xmissingx
Musimy wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Powód jest prosty: gorycz i brak przebaczenia głęboko wbiły kolce w nasze serca, one są łańcuchami, które trzymają nas w niewoli ran i przesłań, które przyniosły. Dopóki nie wybaczysz, pozostaniesz ich więźniem.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
xmissingx
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viahimerra himerra
xmissingx
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabrzask brzask
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viabrzask brzask
xmissingx
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
xmissingx
1556 9436 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viabrzask brzask
9075 d33f 500
Reposted fromtsypkin tsypkin viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl