Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
Każdy nosi w sobie sporo złości. Grunt to pozbyć się jej odpowiednio wcześnie.
— Iga Wiśniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
xmissingx
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viahimerra himerra
xmissingx
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
xmissingx
Nie rozmieniaj się na drobne. Naucz się grzecznie i szybko mówić "nie".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
xmissingx
6850 a88e 500
xmissingx
9973 194e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
I może jemu nie musiała nic wyjaśniać. (...) Może wystarczy, że będzie stała w ramionach kogoś, kto się o nią troszczył, i pozwoli, by jego prosta sympatia ją uspokajała, choć przez chwilę.
— K. Lauren "Upadli"
xmissingx
3463 4f10 500
xmissingx
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
6736 162e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
xmissingx
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viablacksadcat blacksadcat
1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
xmissingx
Reposted fromFlau Flau viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl