Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
4392 b68d 500
xmissingx
8701 c01c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Zasuwaj, a nie oglądaj się w lustrze, efekty przyjdą.
— Michał Żurawski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
5893 9d43 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabrzask brzask
xmissingx
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viabrzask brzask
4759 e1c6
Reposted fromamatore amatore viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
8286 6ea0
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viasentymentalna sentymentalna
xmissingx

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasmutnazupa smutnazupa
xmissingx
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viastoryofmylife storyofmylife
xmissingx
3019 fbde 500
xmissingx
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viastoryofmylife storyofmylife
xmissingx
5334 926f 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabrzask brzask
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabrzask brzask
xmissingx

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl