Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3417 a378
xmissingx
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
Reposted fromunforgiving unforgiving viabrzask brzask
xmissingx
9918 e470
Reposted fromlittlefool littlefool viabrzask brzask
xmissingx
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
xmissingx
jest mi łatwo a miało być trudniej.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
xmissingx
Niektóre rany nigdy się nie zagoją. Jesteśmy do nich przypisani, one przypisane są do nas. Możemy je przemywać jodyną ze słów, amortyzować na chwilę, zalepiać plastrem. Prędzej czy później odezwą się i będą szczypać. Myślę, że każdy człowiek ma taką ranę. Taką, która się nigdy nie zagoi. Taką, która rozdrapana może wywołać skurcze w żołądku i łzy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
3417 a378
1419 2448
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viabrzask brzask
xmissingx
2510 70d4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
xmissingx
9729 c3ab
Reposted fromretaliate retaliate viabrzask brzask
xmissingx
Nie przypuszczałam, że można tęsknić za kimś tak bardzo, jak ja tęsknię za Tobą.
Znajdź dla mnie czas, proszę....
— zwykła jak zawsze
xmissingx
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
xmissingx
xmissingx
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące. 
— Jakub Żulczyk
xmissingx
2953 2bb8
xmissingx
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
xmissingx
-Miałaś smutne oczy wczoraj...
-Tak? Ojej... Bardzo?
-Bardzo..
-Miałam już takie kiedyś?
-Takich smutnych to chyba jeszcze nigdy.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
xmissingx
Udawane emocje są mniej krępujące od prawdziwych, bo mamy je pod kontrolą.
— antybohater, a jakże
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
xmissingx
3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
xmissingx
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl