Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
3703 83d5
xmissingx
3765 6b9b
xmissingx
0749 4f06 500
Reposted frommslexi mslexi viastoryofmylife storyofmylife
xmissingx
0738 b4b5 500

bleeblu:

Roses are red. Violets are blu. http://bleeblu.com

Reposted fromnudes nudes viastoryofmylife storyofmylife
4378 ccde 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
3340 7688
xmissingx
Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo.Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie, a jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna.  Przykro mi.
Reposted fromExfeletes Exfeletes viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
3959 76cd 500
Reposted fromvandalize vandalize viabrzask brzask
xmissingx
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viabrzask brzask
xmissingx
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
8286 6ea0
xmissingx
3392 b9a8
xmissingx
7410 70fd
Reposted fromtosiaa tosiaa viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
xmissingx
0178 ba46 500
Reposted fromscorpix scorpix viasentymentalna sentymentalna
xmissingx
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl