Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xmissingx
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
xmissingx
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
xmissingx
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
4595 5e02
Reposted fromPoranny Poranny viadotkliwie dotkliwie
xmissingx
xmissingx

Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
xmissingx
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viadotkliwie dotkliwie
xmissingx
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black vialeksandra leksandra
xmissingx
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
xmissingx
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
xmissingx
Czasami czuję, że się rozpadnę i zacznę znajdować na podłodze kawałki siebie.
— Michelle Frances
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Każdy nosi w sobie sporo złości. Grunt to pozbyć się jej odpowiednio wcześnie.
— Iga Wiśniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
xmissingx
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viahimerra himerra
xmissingx
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
xmissingx
Nie rozmieniaj się na drobne. Naucz się grzecznie i szybko mówić "nie".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xmissingx
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl